I KONGres organizacji charytatywnych i pożytku publicznego

29 listopada 2017 

Łódź 
ORGANIZATORZY

                                     ALIVIA FUNDACJA ONKOLOGICZNA